Van harte welkom op de website van dorpshuis ‘De Heerdt’. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van de informatie en het bekijken van de foto’s. Als bestuur willen we u graag een kijkje gunnen in hetgeen wij betekenen voor ons dorp Oosterwolde.

Organisatie
Vereniging ‘De Heerdt’ is opgericht in 1957. Het doel van onze vereniging is in het kort de exploitatie en instandhouding van ons dorpshuis ten behoeve van het verenigingsleven in Oosterwolde. Vereniging ‘De Heerdt’ heeft geen winstoogmerk en zal dan ook proberen om de lasten voor de aangesloten verenigingen zo laag mogelijk te houden. Bijna alle verenigingen in Oosterwolde zijn lid van vereniging ‘De Heerdt’. Door de leden is er een bestuur benoemd welke de taak heeft om aan de exploitatie van het dorpshuis op een verantwoorde wijze vorm te geven. De dagelijkse uitvoering van de exploitatie is door het bestuur uit handen gegeven aan een beheerder. Ons dorpshuis is gelegen aan de Schiksweg 27 te Oosterwolde. Ons huidige onderkomen is gebouwd en opgeleverd in 1993. Hiervoor stond op dezelfde plaats het ‘oude’ dorpshuis welke is gebouwd rond 1960. Aangezien het oude dorpshuis niet meer voldeed aan de wensen van de leden en de eisen van deze tijd is begin jaren negentig besloten tot de realisatie van een geheel nieuw dorpshuis.

Activiteiten
Sinds de oprichting van ons dorpshuis maken Oosterwoldenaren op velerlei wijze gebruik van ons dorpshuis. Het dorpshuis biedt namelijk onderdak aan diverse verenigingen van Oosterwolde en hun activiteiten (zie ook ‘links’), zoals bijv. de zang-, muziek-, sjoel-, dart-, schiet-, oranje-, beleggings- en sinds kort de biljartvereniging. Om de exploitatie van het dorpshuis rond te krijgen biedt het dorpshuis aan inwoners van Oosterwolde tevens de mogelijkheid om partijen van persoonlijke aard te organiseren. Aangezien Oosterwolde, naast het dorpshuis, geen verdere horecagelegenheden biedt, maken veel inwoners van Oosterwolde van de mogelijkheid gebruik om verjaardagen, recepties, jubilea, bruiloften etc. te houden in het dorpshuis. Het dorpshuis biedt hiervoor voldoende faciliteiten, welke in overleg toegespitst worden op de wensen van onze gasten.

Bestuur
Momenteel kent het bestuur van vereniging ‘De Heerdt’ de volgende samenstelling:
- Mevrouw Helga v.d. Heuvel - Verhagen (voorzitter)
- De heer Wim-Henk Peggeman (secretaris)
- De heer Eddie Schoonhoven (penningmeester)
- De heer Alex Dickhof (2e voorzitter)
- Mevrouw Jenny Van Gelder – Hofmeijer (bestuurslid)